Sport en een goed doel een prachtige combinatie!

Stichting Estafetteloop zet zich al een aantal jaar in voor lokale goede doelen in Spijkenisse. In 2015 was er voor Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse gekozen.
Gedurende het jaar heeft de Stichting verschillende activiteiten georganiseerd. Ook dit jaar is de 100 kilometer estafettewedstrijd van Spijkenisse gelopen waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan het goede doel. Verder werden in het jaar verschillende collectes gehouden.
Voorzitter Bob Westerduijn vergezeld van Brigitte Ooms en Hans Griep bracht zelf op 8 februari jongstleden een cheque van  2000 naar Stichting Welzijn Ouderen aan het Goudenregenplein waar ze hartelijk verwelkomd werden door een grote delegatie van SWO. ‘We zijn ontzettend blij met deze donatie. We hebben hard een nieuwe bus nodig voor het vervoer van ouderen’ aldus Ron Janssen van SWO.
Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse ziet het als haar taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners in de gemeente Spijkenisse. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze kunnen meedoen, erbij horen en gezien worden. Behoefte aan sociaal contact is het sleutelwoord en goede en veilige transportmiddelen zijn hiervoor heel belangrijk. De donatie van Stichting Estafetteloop zal worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe bus.

IMG_7208
‘We kiezen steeds een ander doel, waar mensen in Spijkenisse een binding mee hebben.’ aldus voorzitter Bob Westerduijn. In 2016 zal de opbrengst ten goede komen van het hospice de Waterlelie in Spijkenisse