O.N.S Sponsort de Stichting Estafetteloop

Wie O.N.S zegt, weet dat het over Spijkenisse gaat! O.N.S. staat voor Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse. De partij bestaat sinds 1993. O.N.S.  wordt momenteel vertegenwoordigd met 16 zetels in de raad en drie wethouders in het college. In de afgelopen zestien jaar is O.N.S. door haar wethouders in het college verantwoordelijk geweest voor onder andere Financiën, Stads- en Wijkbeheer, Volkshuisvesting, Wijkveiligheid, Sport, Onderwijs, Cultuur, Wijkwelzijnswerk, Jongerenbeleid, Volksgezondheid en voor het Centrumplan.

O.N.S is niet links of rechts, niet voor rijk of arm, niet voor jong of oud, O.N.S is er voor alle bewoners van Spijkenisse.

 

O.N.S. is de afgelopen 16 jaar beeldvormend geweest voor de lokale politiek in deze gemeente. Echter altijd in coalitieverband met andere partijen. O.N.S is sinds kort een van de sponsoren van de estafetteloop ten bate van het Hospice de Waterlelie. De estafetteloop  naar de zustergemeente van Spijkenisse, Hürth in Duitsland. Jan van Dijk, de fractievoorzitter van O.N.S, is enthousiast over het initiatief van de Stichting Estafetteloop. Dit omdat O.N.S. zich vooral wil concentreren op lokale doelen die extra financiële steun kunnen gebruiken. Hij juicht deze  initiatieven dan ook van harte toe. De O.N.S. fractie heeft dan ook geen moment getwijfeld toen de aanvraag binnen kwam en was direct bereid een bedrag ter beschikking te stellen. Hij stelt dat sponsoring van goede doelen via sportieve activiteiten een effectieve manier is om beide onder de aandacht te brengen. In de eerste plaats het Hospice, een voorziening waar Spijkenisse terecht trots op kan zijn. En aan de andere kant de sport, wat in dit geval vorm krijgt in een lange afstand estafette

Jan van Dijk geeft aan dat sport voor O.N.S belangrijk is. Sport is een voorziening voor jong en oud. O.N.S. is al jaren aanwezig  tijdens de politie Triathlon met haar beroemde O.N.S bus bij de finish. O.N.S zou graag de Special Olympics, spelen voor gehandicapten, terug te brengen naar Spijkenisse. Dit evenement is een aantal jaren geleden in Spijkenisse met groot succes gehouden