Hospice de Waterlelie

Hospice de Waterlelie wil met oren die horen, ogen die zien, een bewogen hart en helpende handen mensen nabij zijn in de laatste fase van hun leven. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om deze zorg en aandacht thuis te ontvangen. Vrijwilligers van het hospice scheppen met de bewoners en hun familie een sfeer waarin het leven goed is en waarin het leven losgelaten kan worden in een vertrouwde omgeving.
Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis in hun vertrouwde omgeving te blijven.
Hier kunnen zij hun laatste dagen, omringd door familie en vrienden, doorbrengen. Juist met het einde van hun leven in zicht hebben mensen behoefte aan een luisterend oor.
Vaak zijn er geen medische redenen om mensen in hun laatste levensfase tot aan het einde in een ziekenhuis te verzorgen.
In een omgeving die mensen zelf kiezen, zoals thuis of in een hospice, verzorgingshuis of verpleeghuis kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten.
Dan is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde en onvervangbaar.