Sponsor worden

Er zijn verschillende pakketten waarmee u ons kunt sponsoren:

Pakket                                                  Omschrijving Pakket      Sponsorbedrag

Sponsor                                               € 0,05 per ronde             €   12,50
.                                                             € 0,25 per ronde             €   62,50
.                                                             € 0,50 per ronde             € 125,00
Vermelding op de website in de rubriek sponsors

Sponsor VIP                                        € 1 per ronde                  € 250,00
Vermelding op de website in de rubriek sponsors.
Opname van de sponsornaam in de digitale nieuwsbrief die minimaal één keer per kwartaal wordt verstuurd.

Hoofdsponsor                                     € 2,00 per ronde              € 500,00
Vermelding op elke pagina van de website in de kolom Hoofdsponsors.
Opname bedrijfsnaam/- logo in de nieuwsbrief.
In beeld brengen bedrijfsnaam/ -logo in diverse uitingen (zoals op de volgauto’s)

Sponsoring in natura
Naast de bovengenoemde pakketten bestaat de mogelijkheid tot het steunen in natura. We denken hierbij aan:
Het ter beschikking stellen van voertuigen (vrachtwagen, 2 personenbusjes), brandstof, voeding voor onderweg, slaaparrangement bij de finish, etc. Als uitgangspunt voor de bovengenoemde vermeldingen geldt de tegenwaarde in Euro’’s van de ter beschikking gestelde goederen. Bij interesse kunnen we in een persoonlijk gesprek een en ander toelichten. Uw bijdrage is vrij aftrekbaar, want de Stichting Estafetteloop is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Geld overmaken
Alle bedragen kunnen worden overgemaakt op Rabobank: NL 97 RABO 3631 6847 ten name van Stichting estafetteloop Spijkenisse o.v.v. Sponsoring.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 52001202