Bruto Nationaal Geluk

Het BNG (Bruto Nationaal Geluk) is een verbastering van BNP ( Bruto Nationaal Product)
Het begrip BNG komt van koning Jigme Singye Wangchuk van Bhutan die als reactie op de kritiek op de slechte economie van zijn land in 1972 als antwoord een andere maatstaf ontwikkelde.
Dit motto is doorgevoerd door de Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse zij zien het als hun taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners in de gemeente Spijkenisse. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen meedoen, er bij horen en gezien worden. In de levensloopbenadering komen deze behoeften allen aan de orde. Vandaar dat het werk, de diensten en activiteiten van de SWO op de levensloopbenadering zijn afgestemd. We vinden hier 5 levensdomeinen terug:

lichamelijke behoeften
behoefte aan veiligheid en zekerheidlogolos-4d
behoefte aan sociaal contact
behoefte aan waardering en erkenning
behoefte aan zelfontplooing
schijf van 5
De Stichting Estafetteloop gaat SWO dit jaar aktief ondersteunen door met geld te helpen een nieuwe bus om senioren naar aktiviteiten te vervoeren te bekostigen.

 

busRunning_Flyer_2015